Martyrs de la Russie. Dutch - Jules Michelet

Martyrs de la Russie. Dutch

By Jules Michelet

  • Release Date: 1874-01-01
  • Genre: History

Description

Geen enkel te voren gesmeed komplot verklaart deze wreede
strafoefening. Het waren gevangenen, die reeds lang, om staatkundige
reden opgesloten zaten. Hun bloedverwanten meenden, dat de komst van
den keizer, [3] de aanstaande viering van den vijf-­en-­twintigsten
jaardag zijner troonsbeklimming, hen genade zou doen krijgen.
Nu, begenadigd zijn ze! Zijt gij het wel, mijne heren, gij, vervuld van den geest van
Frankrijk, door dezen en zijn denkbeelden gevoed: gij, meer Fransen
dan Russen, die tot zulke barbaarsche, zulke vernederende straffen
bevel kunt geven? Ons is de geweldige angst niet onbekend gebleven, die u terneder
drukt. Een ijzeren vuist dwingt u tot zulke afschuwelijke vonnissen, en doet ze u ondertoekenen.